Stichting HEERLYCKheyt Schaesberg is een stichting met als doel: Het stimuleren, faciliteren en organiseren van jaarlijkse activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het historisch en het cultureel besef en de gemeenschapszin van de inwoners van de kern Schaesberg.

Om dit te kunnen realiseren zijn we sterk afhankelijk van subsidies en donaties.

Zij die de stichting HEERLYCKheyt Schaesberg een warm hart toedragen kunnen vriend van de stichting worden.

Vrienden zijn mensen die ons vrijwillig in onze doelstelling financieel ondersteunen.

Uw donatie zal gebruikt worden om individuele projecten te ondersteunen. U kunt hieraan een bijdrage leveren door een donatie van € 25 te doen. Dit bedrag is voor de periode van 1 jaar, na dit jaar nemen we contact met u op om te informeren of u de donatie voort wilt zetten.

Om vriend van de stichting te worden, kunt u een mail sturen naar vriendvan@heerlyckheytschaesberg.nl met vermelding van uw naam, woonadres, postcode, woonplaats en tel.nummer. Wij nemen ter verificatie met u contact op en sturen u daarna een machtigingsformulier.

error: Content is protected !!