Naar aanleiding van alle nieuwe maatregelen van de overheid en het bisdom inzake het Corona virus hebben we de gemeente Landgraaf geraadpleegd en uitvoerig overlegd met pastoor Jongen. Beiden hebben toestemming gegeven om D’r Sjeeter en Nuijenhager stallen en sterrentocht te laten plaatsvinden. Hierbij kan er van 25 tot en met 30 december tussen 14.00-16.00 gestart worden vanuit de Petrus en Paulus kerk in Schaesberg of de Heilig Hart van Jezus kerk in Nieuwenhagerheide. Onderweg kunnen meerdere en deels bijzondere kerststallen bewonderd worden zoals die in de kerk van Schaesberg en Nieuwenhagen. Door een uitbreiding van de route naar de sfeervol verlichtte Leenderkapel met de kerststal uit de voormalige Barbarakerk, of een bezoek aan de kerststal nabij dr. Calshof, maak je deze wandeling extra bijzonder.

Wilt u deelnemen dan moet er wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Deelname aan de tocht geschiedt op basis van aanmelding via secretaris@heerlyckheytschaesberg.nl met vermelding van naam, aantal deelnemers, telefoonnummer en gekozen startpunt (de Petrus en Paulus kerk in Schaesberg of de Heilig Hart van Jezus kerk in Nieuwenhagerheide) en tijdslot;
  • U kunt uw voorkeur voor een tijdslot in de mail vermelden (14.00-14.30, 14.30-15.00, 15.00-15.30 of 15.30-16.00) en ontvangt vervolgens een definitieve starttijd;
  • U ontvangt een dag voor uw vertrektijd per mail de routebeschrijving  en informeren wij u over de Covid 19 checklist;
  • Deelname kan alleen met een groepje dat bestaat uit personen uit hetzelfde huishouden of met maximaal 2 personen boven de 13 jaar uit verschillende huishoudens. Kinderen tot 12 jaar tellen hierin niet mee;
  • Bij bezoek aan de kerken vinkt u uw naam in de kerk op de deelnemerslijst van die dag af en noteert u de bevinding van de gezondheidscheck;
  • Bij binnenkomst van de kerk vragen we om een mondkapje op te doen, de handen te desinfecteren en geen voorwerpen aan te raken bij de kerststallen;
  • Er mag steeds een groep de kerk betreden en pas als deze de kerk weer heeft verlaten wordt de volgende groep toegelaten;
  • Per dag kunnen maximaal 24 groepen deelnemen;
  • Samenscholen bij de buitenkerststallen is uiteraard niet toegestaan;
  • Lopen tijdens de tocht geschiedt met in acht neming van de bekende 1,5 meter tussenruimte tussen de volwassenen die niet in gezinsverband deelnemen.

We wensen iedereen een fijne tocht en mooie feestdagen,

Kerkbestuur Samenwerkende Parochies Schaesberg, Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen , Stichting HEERLYCKheyt Schaesberg en Scouting Pius XII Landgraaf

p.s. De buiten kerststallen kunt u als u dat wil op eigen gelegenheid bekijken als u voor de noodzakelijke boodschap, of uw werk onderweg bent. De kerken zijn dus buiten de aangekondigde extra tijden niet toegankelijk om de kerstkribbe te bekijken.

In het oude verhaal staat geschreven dat een ster de weg wijst. En die ster hebben we op de flyer, op facebook en website gevraagd om te maken.

Wat zou het nu met deze harde Lock down mooi zijn om deze ster te maken en met een lampje erbij zichtbaar te plaatsen voor het raam aan de straatzijde, zichtbaar voor allen die voorbij komen. Immers er zijn mensen die toch werken voor onze veiligheid en gezondheid. En soms bent u ook op pad voor noodzakelijke boodschap. En wat is er dan hartverwarmender dan sterren te zien, weten dat we verbonden zijn, weten dat we ons grootste goed gezondheid beschermen en weten dat de ster de weg wijst naar de tijd dat we ons gewenste leven kunnen oppakken.

Kerststal Leenderkapel in 2016

We doorkruisen de volgende straten:

Hoofdstraat-Streeperstraat-Pasweg-Kampstraat-Wilhelminastraat-Hoogstraat-Wilhelminastraat-Beuteweg-Gatestraat-Hereweg-Op de Heugden-Dormigstraat-Stationsplein-Prinssenstraat-Hoofdstraat-Pastoor Schattenstraat-Muhlenbergstraat-Pluymakerstraat-Ceintuurstraat-ZuidOoststraat-Plein-Noord-Ooststraat-Spoorstraat-Hoofdstraat.

De routebeschrijving en covid-19 richtlijnen worden u per mail de dag voorafgaand aan de tocht toegezonden.

error: Content is protected !!