Op 1 mei 1896 werd de spoorlijn Sittard-Heerlen-Landgraaf-Herzogenrath officieel in gebruik genomen. Dat is in 2021 precies 125 jaar geleden.

Hoe kwam het daartoe?

Rond 1900 werd het kolenvervoer heel belangrijk! Door de ingebruikname van steeds meer kolenmijnen in de regio Heerlen, Schaesberg, Eygelshoven, Haanrade en Herzogenrath, was transport van deze kolen via een spoorweg onontbeerlijk. Er was in onze regio geen waterverbinding naar de Maas. Anders had men de kolen wel via een waterweg kunnen transporteren.

En vrachtauto’s of vliegtuigen waren er rond 1900 nog niet of konden niet zulke zware lasten transporten. Eveneens een goed wegennet zoals wij nu kennen was er niet. Een spoorweg was dan ook zeer welkom in het Oostelijke deel van Zuid Limburg.

Om deze spoorweg te realiseren werd op 27 september 1890 in het raadhuis van Maastricht een vergadering gehouden van waaruit de “Nederlandsche Zuider-Spoorwegmaatschappij” werd opgericht.

Doel van de pas opgerichte spoorwegmaatschappij was de aanleg en exploitatie van spoorwegen vanuit Sittard langs Heerlen, Schaesberg (nu Landgraaf), Haanrade tot Herzogenrath. Ook zou men een spoorweg aanleggen van Sittard via Echt, Roermond en Weert naar Eindhoven. De spoorlijn zelf zou dan worden geëxploiteerd door de “Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen”. Een drijvende kracht achter de totstandkoming van de nieuwe spoorweg was Henri Sarolea waarover in een volgend artikel meer.

Henri Sarolea

Op 30 april 1896 werd met een feestelijk versierde trein alvast over het nieuwe traject gereden. En op 1 mei 1896 werd de spoorlijn officieel geopend.

Al 125 jaar lang kunnen we gebruik maken van het grensoverschrijdende  spoorvervoer in deze Euregio. Het railvervoer staat nu sterk in de belangstelling omdat in 2022 de verdubbeling van het spoorvak Heerlen – Landgraaf gerealiseerd wordt. Hierdoor kunnen internationale treinen door Landgraaf gaan rijden met zelfs verbindingen buiten de Euregio.

De stichting HEERLYCKheyt Schaesberg wil dit heuglijke moment niet verloren laten gaan en wil met diverse activiteiten te organiseren mits de Corona-regels dit uiteraard toelaten. (Bron: Land van Herle april/juni 1986

error: Content is protected !!