Historische wandeling t.g.v. 400 jaar Heerlijkheid Schaesberg (1619 – 2019)

400 jaar Heerlijkheid…..

Het jaar 2019 is een om meerdere redenen historisch interessant jaar voor Schaesberg. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Heerlijkheid Schaesberg ontstond. In 1619 werd het kleine gehucht Der Scheydt zoals Schaesberg toen nog heette, onderdeel van de zelfstandige Heerlijkheid Schaesberg.

Wat is HEERLYCKheyt Schaesberg

De voorzitter aan het woord

Om dit feit te herdenken vindt op zondag 23 juni 2019 een historische wandeling plaats vanuit de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg naar Slot Schaesberg. Met deze wandeling gaan de deelnemers terug in een stukje geschiedenis van Schaesberg. Daarbij gaat het om de Heerlijkheid ‘Schaesberg’, de grafelijke familie ‘van Schaesberg’, de band tussen de Petrus en Paulus kerk en Kasteel Schaesberg.

Maar ook om een prachtig verhaal van de bekende Schaesbergse schrijver Frans Erens (1857–1935). In 1919 schreef hij een mooi verhaal met de titel ‘de Boom’. In deze vertelling doet hij op literaire wijze verslag van het omkappen van een monumentale eik voor Slot Schaesberg. Deze eik overspande een eenvoudig wegkruis, dat niet veel later ook verdween.

Een historische wandeling…..

In de wandeling staan daarom de perioden 1600—1700 en 1850 – 1950 centraal. Bij vertrek uit de parochiezaal van de Petrus en Pauluskerk in de Hoofdstraat ontvangen de wandelaars een leuk vormgegeven boekje met historische feiten en de wandelroute. Onderweg staan op verschillende plaatsen vertellers in historische kledij, die een verhaal, legende of anekdote vertellen over de betreffende locatie.

Kinderen kunnen bij de vertellers een stempelkaart met namen van de vertellers laten afstempelen en ontvangen na afloop bij het inleveren van de volledig ingevulde kaart een originele oorkonde “Verkenner van de HEERLYCKheyt”.

De wandeling volgt vanaf de Petrus en Paulus kerk in Schaesberg de voormalige route van de sacramentsprocessie die honderd jaar geleden eens per drie jaar de kerk, het kasteel, en de kapellen van Palemig en Leenhof aandeed. Het wegkruis onder de eik bij slot Schaesberg was daarin een van de rustplaatsen. De route voert voor een deel ook langs de grens van de toenmalige Heerlijkheid van graaf Johan Frederik van Schaesberg.

Foto’s van de historische vertellers werden o.a. gevoerd door leden van toneelgroep Ambras uit Schaesberg

Foto’s uit de site van toneelgroep Ambras

Over een omgekapte eik en een verdwenen wegkruis …..

Op een mooi gelegen driehoekig grasveldje bij een kruispunt van wandel- en fietsroutes in de directe nabijheid van de slotlocatie wordt onder een eikenboom een nieuw wegkruis geplaatst. Het vervangt na lange tijd het verdwenen wegkruis uit het verhaal van Frans Erens. Bij dit wegkruis staat ook een leestafel met informatie over Frans Erens en zijn verhaal over de boom en het wegkruis. Op initiatief van de stichting HEERLYCKheyt Schaesberg werden wegkruis en leestafel ontworpen, gemaakt en geplaatst door de mannen van stichting Relim Metaal. Wegkruis en leestafel zijn op 23 juni 2019 om 15.00 uur onthuld. Het wegkruis wordt dan ook ingezegend door oud bisschop Frans Wiertz. 

Het maken van het wegkruis door Relim Metaal

error: Content is protected !!