Doel van de Stichting:

SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging

Het stimuleren, faciliteren en organiseren van jaarlijkse activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het historisch en het cultureel besef en de gemeenschapszin van de inwoners van de kern Schaesberg.

Ontstaan en missie

Op maandag 2 juli 2018 heeft het eerste overleg plaatsgevonden van vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Schaesberg, het kerkbestuur van de Petrus en Paulus Parochie en Omroep Landgraaf. Dit vanuit de door allen gevoelde behoefte tot wederzijdse versterking en het ondersteunen van gezamenlijke belangen bij het organiseren van activiteiten met als doel het historisch en cultureel besef en de gemeenschapszin van de inwoners binnen de kern Schaesberg te vergroten.

Vanuit dit overleg is een comité gevormd dat de komende jaren activiteiten in de kern Schaesberg wil gaan ontwikkelen waarbij de bewoners van Schaesberg op een actieve manier betrokken worden.

Tijdens de twee bijeenkomsten die volgden op dit overleg zijn Ronald van den Eijnden (Ondernemersvereniging Schaesberg), Twan Brouns (Petrus en Paulus Parochie Schaesberg) en Jack Lussenburg (Omroep Landgraaf) in eerste instantie op zoek gegaan naar thema’s die, o.a. vanuit de historie, bindend en dus mogelijk interessant zouden kunnen zijn om verder uit te werken. Doel daarbij is geïnteresseerde inwoners van Schaesberg kennis te laten maken met de onbekende historie van ‘ons dorp’.

Op 14 februari 2019 is bij notariële akte het comité overgegaan in een stichting; de stichting ‘HEERLYCKheyt Schaesberg’. Deze naam vindt zijn oorsprong in de eerste grote activiteit die de stichting wil organiseren. Daarnaast refereert de naam aan de historisch culturele context ( Heerlijkheid Schaesberg ) die centraal staat in de missie. Naast de statuten in deze akte is er ook een huishoudelijk reglement vastgesteld. Beide documenten beogen een heldere en eenduidige beschrijving van de wijze waarop het bestuur haar activiteiten organisatorisch en financieel wil verantwoorden.

error: Content is protected !!