Dit beeldmerk met logo is ontworpen door Jasper Vossen van van den Boogaard reclame in Heerlen.

Met dit logo wordt zuid Limburg, Belgisch Limburg en Nordrhein Westfalen door middel van de cirkel tot een eenheid verbonden. Dit aaneen grenzend gebied was vanaf begin 1900 de locatie waar kolen gedolven werden voor mensen en industrie. In zeer korte tijd veranderde het van een landelijke boeren omgeving tot een verstedelijkt gebied aaneen schakeling van wonen en werken, veel nieuwe bewoners uit binnen- en buitenland. Maar ook met veel grensoverschrijdend verkeer. Hierbij heeft de spoorlijn Sittard naar Herzogenrath een flinke bijdrage aan geleverd, eerst met kolenvervoer en later personenvervoer. Na de afkondiging van de sluiting van de Nederlandse mijnen werd naarstig gezocht naar nieuwe mogelijkheden, naar nieuwe werkgelegenheid naar een nieuw elan voor deze mijnbouw omgeving. Er werd veel gesloopt, weinig van de oude glorie bleef behouden. Rond de voormalige Oranje Nassau mijn en Wilhelmina mijn werd vele mogelijkheden benut om het groen vorm en inhoud te geven. Op de oude resten van de steenberg werd Monde Verde gebouwd. Er naast op de voormalige Wilhelmina steenberg kwam Snowworld en ervoor kwam een draf en renbaan, naderhand een festivalterrein. Er zijn sportvelden aangelegd, er is een trap naar de top van de steenberg aangelegd met een geweldig uitzicht over vergroenende landschap met aan de horizon Sittard/Geleen en Herzogenrath tot Aken.

Door intensieve samenwerking bij Hoge scholen, universiteiten, gezondheidszorg en high-tech industrie, maar door het akkoord van Schengen is er grensoverschrijdend verkeer in dit dicht bevolkt gebied met nieuwe mogelijkheden. En weer heeft de spoorlijn, naast een sterk verbeterd wegennet, de potentie hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Daarom staan in het beeldmerk drie karakteristieke treinen, in de kleuren zwart, groen, goud. Weergevend de transformatie van de regio door een grensoverschrijdende spoorlijn, al 125 jaar!

error: Content is protected !!