Februari

De oprichting van de stichting is een feit. Bij Notaris Mickartz passeert de akte en de stichting wordt in geschreven in de Kamer van Koophandel.

Juni / oktober:

Viering 400 jaar naam ‘Schaesberg’ (1619 – 2019) n.a.v. de verheffing van de bezittingen van Johan Frederik van Schaesberg tot de Heerlijkheid Schaesberg in 1619:

23 juni 2019:

Historische wandeling volgens route voormalige processie van de Petrus en Paulus kerk naar Slot Schaesberg met medewerking van vertellers, voor het merendeel van toneelvereniging Ambras, van historische verhalen over enkele locaties op de route. Feestelijke onthulling nieuw wegkruis door emeritus bisschop Frans Wiertz bij Slot Schaesberg n.a.v. verhaal uit 1919 van de Schaesbergse literator Frans Erens (1857 – 1935) over het voormalige wegkruis en de oude eikenboom bij Slot Schaesberg

20 oktober 2019:

Onthulling leestafel, net als wegkruis ontworpen en gerealiseerd door Metaalwerkplaats Relim in de Kissel, bij wegkruis na originele inleiding door acteur Ben Bringmann van toneelvereniging Ambras en lezing over Frans Erens in Bezoekerscentrum Slot Schaesberg door dr. Lou Spronck uit Maastricht

Publicatie boekje met route en teksten historische wandeling

Herdenking bombardement in Leenhof in 1944 in kader van 75 jaar bevrijding (1944-2019):

13 oktober 2019:

Herdenkingsdienst bij kapel Leenhof met toespraken door burgemeester Raymond Vlecken en mevrouw Els Schrijvers Hacking. Gebed door pastoor Freek Jongen. Erewacht met vlagvertoon. Wandeling naar en kranslegging bij het oorlogsmonument aan de Heerlenseweg door dhr. en mevr. Arends. Gevolgd door een nagespeelde activiteit door leden van de re-enactmentgroep  van dhr. Peter Pauwels bij de Oefenbunker, waarbij een ‘Amerikaanse’ militaire medic hulppost uit de 2e WO werd uitgebeeld

Publicatie flyer t.b.v. de herdenking ter informatie voor de omwonenden

December:

Sjeeter kerststallen en -sterrentocht Kerstmis 2019:

15 december 2019:   

Ontvangst kinderen en ouders door Kerstman en kerstelf in Dr. Calshof en opschrijven  van kerstwensen voor plaatsing in 1e kerststal langs route als beginpunt voor een lampionnenwandeling die langs verschillende bijzondere kerststallen via P&P kerk en kapel Leenhof naar Slot Schaesberg leidde. Gevolgd door de vertelling van ‘A Christmas Carol’ door ‘Scrooge’ (gespeeld door acteur Ben Bringman van toneelgroep Ambras) op Slot Schaesberg

Tentoonstelling van kerststallen uit de hele wereld uit de bijzondere collectie kerststallen van dhr. Joep Jung in de parochiezaal van de Petrus en Paulus kerk

Publicatie routebeschrijving Lampionnentocht

error: Content is protected !!