Realisatie van het scholenproject waarin mijnbouw en internationale verbinden centraal staan en daarmee de laatste fase van het project 125 jaar grensoverschrijdende spoorlijn Sittard – Herzogenrath, de plaatsing van het 4e monument in Sittard, waardoor we van zwart naar groen naar goud zijn gegaan. De realisatie van onze bijdrage in het parkje dr. Calshof dat dan een welluidende naam zal hebben en initiatieven ontwikkeld hebben voor nieuwe uitdagingen.

error: Content is protected !!