Op zondag 20 oktober a.s. vinden er tussen 14:00 uur – 16:30 uur in en bij de locatie van Slot Schaesberg aan de Slot Schaesberglaan 100 in Landgraaf een aantal bijzondere activiteiten plaats waarin de Schaesbergse schrijver Frans Erens (1857–1935) centraal staat. Het gaat daarbij om de onthulling van een leestafel met plaquette met tekstfragmenten uít en informatie óver het prachtige verhaal van ‘De Boom’ (1919) van de hand van Erens en een interessante lezing over dit verhaal en deze schrijver door dr. Lou Spronck uit Maastricht.

Op 23 juni 2019 organiseerden wij een historische wandeling waarin de wandelaars terug gingen in een stukje geschiedenis van Schaesberg. Thema’s daarin waren het ontstaan van de Heerlijkheid Schaesberg, de grafelijke familie ‘van Schaesberg’, de band tussen de Petrus en Paulus kerk en Kasteel Schaesberg en een prachtig verhaal van de bekende Schaesbergse schrijver Frans Erens (1857–1935).

Want het jaar 2019 was een om meerdere redenen historisch interessant jaar voor Schaesberg. In 1619 werd het kleine gehucht Der Scheydt zoals onze woonplaats toen nog heette, onderdeel van de zelfstandige Heerlijkheid Schaesberg. En in 1919 schreef Frans Erens een mooi verhaal met de titel ‘de Boom’ waarin hij op literaire wijze verslag doet van het omkappen van een monumentale eik voor kasteel Schaesberg. Deze eik overspande een eenvoudig wegkruis, dat niet veel later ook verdween.

In de wandeling brachten we het ontstaan van de Heerlijkheid en het verhaal van Frans Erens op een ludieke wijze samen en stond de tijd tussen 1600 – 1700 en 1850 – 1950 min of meer centraal. De wandeling voerde vanaf de Petrus en Paulus kerk in Schaesberg langs de voormalige route van de sacramentsprocessie zoals die lange tijd eens per drie jaar kerk, kasteel, en de kapellen van Palemig en Leenhof aandeed. Het wegkruis onder de eik bij kasteel Schaesberg was daarin een van de rustplaatsen. De route volgde voor een deel ook de in 1619 definitief vastgestelde grens van de toenmalige Heerlijkheid van graaf Johan Frederik van Schaesberg. In totaal passeerden de wandelaars 13 historisch interessante plekken. Onderweg werden ze op enkele van die plekken vermaakt door vertellers / acteurs in historische outfit, die interessante informatie, verhalen of legenden met hen deelden. ’s Middags werd het nieuwe wegkruis onthuld en ingezegend op een mooi gelegen locatie bij de kruising van enkele wandel- en fietsroutes voor Slot Schaesberg.

Omdat ons toen de financiële middelen ontbraken om ook de leestafel met plaquette op deze locatie te onthullen hebben we dit moeten uitstellen. U begrijpt uit deze uitnodiging dat het ons intussen gelukt is om met behulp van een nieuwe subsidie de leestafel en de plaquette te realiseren en te plaatsen nabij het wegkruis. Op 20 oktober 2019 vindt, de onthulling en lezing plaats in en nabij Slot Schaesberg.

error: Content is protected !!